Az iskola bemutatása

Az iskola jogelődje 1885-ben alakult, a körmendi szakképzés több mint 135 éve van jelen az oktatás palettáján. Az eltelt évtizedben több fenntartóváltás is történt az iskola életében. Jelenleg az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz tartozunk, a Vas Megyei Szakképzési Centrum részeként folytatjuk tevékenységünket.
Alapfeladatunk a város és vonzáskörzete munkaerő-piaci igényeinek kielégítése, a végzett tanulók sikeres munkába állásának segítése. Iskolánk működését tekintve összetett intézmény, technikumban és szakképző iskolában oktatjuk a diákokat, valamint részt veszünk a felnőttek képzésében, oktatásában is. Eszközfelszereltségünk megfelel a kor igényeinek, mindig törekszünk a fejlesztésre, modernizációra.
Kisvárosi kisiskola vagyunk, pedagógiai szemléletünket a diákcentrikusság, az empátia, az egyéni bánásmódra való törekvés jellemzi. A tanórán kívüli tevékenységekre is nagy hangsúlyt fektetünk, élénk diákélet, szabadidős programok, kirándulások is szolgálják a közösségépítést.
Szakmakínálatunk színes: a gépészet, a mezőgazdaság, a faipar, a vegyipar, a kereskedelem és a logisztika területén is folytatunk képzéseket.

Der Vorgänger der Schule wurde im Jahre 1885 gegründet, die Fachausbildung in Körmend ist seit 135 Jahren in der Edukation anwesend. Im letzten Jahrzehnt wurden mehrere Vertreter im Leben der Schule gewechselt. Zur Zeit gehören wir zum Ministerium für Innovation und Technologie, wir sind als Anteil vom Fachbildungszentrum vom Komitat Vas tätig. Wir sind dafür verantwortlich, die Befriedigung des Arbeitsmarktes im Bezug auf die Stadt und deren Agglomeration zu versichern, und wir helfen unseren Absolvierenden, leicht einen erwünschten Job zu finden.
Unser Institut ist komplex, wir bilden im Technikum, in der Berufsschule und wir beteiligen uns auch an der Erwachsenenbildung.
Unsere Ausstattung passt zu den Erwartungen des Zeitalters und wir bemühen uns um die Entwicklung, Modernisation.
Wir sind eine kleinstädtische Schule, von der pädagogischen Seite her schülerzentrisch und empathisch, wir beachten unsere Schüler als eigenes Individuum. Wir legen großen Wert auf die Freizeitaktivitäten, wie das intensive Schülerleben und Ausflüge.
Unser Berufsangebot ist vielfältig: Maschinenbau, Landwirtschaft, Holzindustrie, chemische Industrie, Handelswesen und Logistik.

The predecessor of the school was established in 1885 and the professional training exists in Körmend more than 135 years in the field of education. During the last decade there were more financier’s changes in the life of our school. At the moment we belong to the Ministry for Innovation and Technology and we work as a member of the Vas County Centre for Vocational Education and Training.We are responsible for providing the claims of labour market in our town and agglomeration and help the graduated students to find a job. Our institution is complex, we teach students in technical and vocational forms and we take part in trainings of adults. Our school is well-equipped, modern and up to date; one of our essential aim is developing constatnly.
We are responsible for providing the claims of labour market in our town and agglomeration and help the graduated students to find a job. Our institution is complex, we teach students in technical and vocational forms and we take part in trainings of adults. Our school is well-equipped, modern and up to date; one of our essential aim is developing constatnly.
Our school is small in a little town. Our pedagogical opinion is characterized by student-centric, empathetic and we take care of our students as special individuals. Out of class activities are also emphasised and they are full with free time trips and programs, lively student life in order to construct the “RÁZSÓ” community.
Our professional offer is diversified. We train in the field of mechanical engineering, agriculture, woodworking, chemical industry, commerce and logistics.


Iskolánk története

A körmendi szakképzés fejlődése két vonalon kísérhető figyelemmel.
Az iskolatörténet egyik szála a szakmunkásképzés.
Az 1884-ben kiadott ipartörvény következtében 1885-ben Körmenden, a római katolikus fiúiskola épületében megkezdődött a tanoncoktatás. A tanonciskolában a körmendi kisipar színes palettája felvonult: az 1920-ig terjedő időben összesen 40-féle ipar képviselői voltak jelen városunkban. Utánpótlásról nemcsak a gyakori szakmák (asztalos, cipész, szabó, kőműves) űzői gondoskodtak, hanem a helyi specialitásnak számítók (szitás, bábos, kefekötő stb.) is.
Az 1950-es évek elején bekövetkezett változások kedvezőtlenül érintették a körmendi iskolát, mivel Munkahely hiányában nem felelt meg annak a feltételnek, hogy a magyar nagyipar számára neveljen munkásokat, ezért az 1950/51. tanévben nem volt beiskolázás, a tanulókat Szombathelyre irányították. Az intézmény azonban túlélte ezt a nehéz időszakot, és fogyó létszám mellett ugyan, de a következő tanévben újból itt folyt a képzés.
Az 1960-as évek elejétől induló beruházások, a helyi ipar szerkezetének átalakítása lehetővé tette a tanműhelyi képzés megindulását. 1968-ra pedig elkészült a Hunyadi úton az új, kétszintes iskolaépület.
Az 1970-es évek közepén a szakmunkásképzésben megjelent új követelmények tartalmi változást is jelentettek, nőtt a közismereti tárgyak aránya. Emellett deklarálták a szakmunkásképző középfokú oktatási intézménnyé válását.
Az iskolatörténet másik szála a középiskolai vonal.
Az 1960/61. tanévben a Kölcsey Ferenc Gimnázium egyik első osztályában az oktatást kísérleti jelleggel ún. 4+2-es formában szervezték meg: a tanulók heti két napon kötelező mezőgazdasági termelési gyakorlaton vettek részt. A következő tanévben ezt az osztályt és az újonnan felvetteket átminősítették szakközépiskolai osztállyá, s ezzel megszületett az állattenyésztési szakközépiskola.
A gyakorlati oktatás helyszínét a helyi mezőgazdasági nagyüzemek adták. 4 évig iskoláztak be a gimnázium mellett működő szakközépiskolai osztályba olyan fiatalokat a környékről és a megye távolabbi területeiről, akik a baromfitenyésztés vagy a szarvasmarha-tenyésztés alapjait ismerték meg itt.
Régi elképzelés valósult meg ezzel: Körmend mezőgazdasági iskolát kapott. Részben a gyakorlati oktatás kedvezőtlen feltételei miatt azonban hamarosan átalakult az iskola profilja. 1964-től mezőgazdasági gépszerelőket iskoláztak be. A városunkban működő Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum (majd főiskola) tanműhelyei és üzemi egységei a szakközépiskolai gépészképzés számára is kitűnő feltételeket biztosítottak. A körmendi főiskola megszűnése után itt maradt felszerelései a szakközépiskolai oktatásban folyó gyakorlati képzést segítették. Az örökség részét képezte az iskolaépület is, amelyet 1979-ben foglalt el a Kölcsey Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola.
A városban kialakított új iskolapolitikai koncepció 1985-ben a helyi középiskolai szerkezet teljes átalakításával járt. Megtörtént a szakképző intézmények integrációja: a mezőgazdasági szakközépiskolát és az ipari szakmunkásképző intézményt egymás mellé rendelték. Az önállóvá vált gimnázium elköltözött a szakmai oktatásra alkalmas Rákóczi úti épületből. 1987-ben az újjászervezett intézmény névadót választott, ekkor vette fel Rázsó Imre nevét. A körmendi szakképzés két szála, a mezőgazdasági és az ipari vonal ilyen módon találkozott.
A jelen iskolája, ahova az érdeklődő középiskolás korosztályt várják, megújult képzési formákkal, folyamatosan bővülő szakmai profillal kíván eleget tenni az elvárásoknak.Elérhetőségeink:

Vas Megyei SZC Rázsó Imre Technikum
Cím: 9900 Körmend, Rákóczi u. 2.
Tel.: 94/594-077
e-mail:
titkarsag@razso.hu


Székhely: 9700 Szombathely, Akacs Mihály utca 8–10.

Képviseli: Rettegi Attila főigazgató

OM azonosító: 203062/007

Program

2024.május 23. csütörtök
HKSzCsPSzV
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

FacebookPályázatok