Iskolánk története

A körmendi szakképzés fejlődése két vonalon kísérhető figyelemmel.

Az iskolatörténet egyik szála a szakmunkásképzés.
Az 1884-ben kiadott ipartörvény következtében 1885-ben Körmenden, a római katolikus fiúiskola épületében megkezdődött a tanoncoktatás. A körmendi kisipar színes palettája felvonult a tanonciskolában is: az 1920-ig terjedő időben összesen 40-féle ipar képviselői voltak jelen városunkban. Utánpótlásról nemcsak a gyakori szakmák (asztalos, cipész, szabó, kőműves) képviselői gondoskodtak, hanem a helyi specialitásnak számítók (szitás, bábos, kefekötő stb.) is.
Az 1950-es évek elején bekövetkezett változások kedvezőtlenül érintették a körmendi iskolát. Munkahely hiányában az iskola nem felelt meg annak a feltételnek, hogy a magyar nagyipar számára nevel munkásokat, ezért az 1950/51. tanévben nem volt beiskolázás, a tanulókat Szombathelyre kellett iskolába járatni. Az intézmény azonban túlélte ezt a nehéz időszakot, és fogyó létszám mellett ugyan, de a következő tanévben újból itt folyt a képzés.
Az 1960-as évek elejétől induló beruházások, a helyi ipar szerkezetének átalakítása lehetővé tette a tanműhelyi képzés megindulását. 1968-ra pedig elkészült a Hunyadi úton az új, kétszintes iskolaépület.
Az 1970-es évek közepén a szakmunkásképzésben megjelent új követelmények tartalmi változást is jelentettek, és nőtt a közismereti tárgyak aránya nőtt. Deklarálták, hogy a szakmunkásképző középfokú oktatási intézmény lett.

 Az iskolatörténet másik szála a középiskolai vonal. Az 1960/61. tanévben a Kölcsey Ferenc Gimnázium egyik első osztályában az oktatást kísérleti jelleggel un. 4+2-es formában szervezték meg: a tanulók heti két napon kötelező mezőgazdasági termelési gyakorlaton vettek részt. A következő tanévben ezt az osztályt és az újonnan felvetteket átminősítették szakközépiskolai osztállyá: megszületett az állattenyésztési szakközépiskola.
A gyakorlati oktatás színhelyét a helyi mezőgazdasági nagyüzemek adták. 4 évig iskoláztak be a gimnázium mellett működő szakközépiskolai osztályba olyan fiatalokat a környékről és a megye távolabbi területeiről, akik itt a baromfitenyésztés vagy a szarvasmarha-tenyésztés alapjait ismerték meg.
Régi elképzelés valósult meg ezzel: Körmend mezőgazdasági iskolát kapott. Részben a gyakorlati oktatás kedvezőtlen feltételei miatt azonban hamarosan átalakult az iskola profilja.1964-től mezőgazdasági gépszerelőket iskoláztak be. A városunkban működő Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum (majd főiskola) tanműhelyi és üzemi egységei a szakközépiskolai gépészképzés számára is kitűnő feltételeket biztosítottak. A körmendi főiskola megszűnése után itt maradt felszerelései a szakközépiskolai oktatásban folyó gyakorlati képzést segítették. Az örökség részét képezte az iskolaépület is, amit 1979-ben foglalt el a Kölcsey Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola.

A városban kialakított új iskolapolitikai koncepció 1985-ben a helyi középiskolai szerkezet teljes átalakításával járt. Megtörtént a szakképző intézmények integrációja: a mezőgazdasági szakközépiskola és az ipari szakmunkásképző intézményt rendelték egymás mellé. Az önállóvá vált gimnázium elköltözött a szakmai oktatásra alkalmas Rákóczi úti épületből.
1987-ben az újjászervezett intézmény névadót választott, ekkor vette fel Rázsó Imre nevét.
A körmendi szakképzés két szála, a mezőgazdasági és az ipari vonal ilyen módon találkozott.
A jelen iskolája, ahova az érdeklődő középiskolás korosztályt várják, megújult képzési formákkal, folyamatosan bővülő szakmai profillal kíván eleget tenni az elvárásoknak.

Elérhetőségeink:

SZMSZC Rázsó Imre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Cím: 9900 Körmend, Rákóczi u. 2.
Tel.: 94/594-077
Fax: 94/594-076
e-mail:
iskola@razso.sulinet.hu


Székhely: 9700 Szombathely, Akacs Mihály utca 8-10.

Képviseli: Szentgyörgyvári Róbert főigazgató

OM azonosító: 203062

Program

2019.június 18. kedd
HKSzCsPSzV
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

FacebookPályázatok