A hétvégi házi feladat és iskolai dolgozatok szabályai:
1. A házi feladat a tanulási folyamat része, a tanultak elmélyítését teszi lehetővé, lehet szóbeli és írásbeli. Része az értékelésnek, érdemjeggyel is értékelhető. A házi feladat mennyiségének meghatározásánál mindenkor figyelembe kell venni, hogy a tanulónak naponta 7-8 órája van, és minden órán tűznek ki a számára kötelezően megoldandó feladatot.
2. Az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli ismereteket kívánó feladatok elvégzését - a befektetett munka arányában - jutalmazni kell.
3. Tanítási szünetre, hétvégére legfeljebb annyi kötelező házi feladat adható, amennyi egyik óráról a másikra szokásos (nem haladja meg a tanórai írásbeli vagy szóbeli munka terjedelmét).

A tanulmányi munka számonkérésének formái, dolgozatírás szabályai:
1. órai munka, füzetvezetés: szóban vagy érdemjeggyel,
2. felelet szóban, írásban és gyakorlati feladat megoldásával: érdemjeggyel,
3. beadandó, nagyobb elmélyülést igénylő házi dolgozat, kutatómunka: érdemjeggyel,
4. röpdolgozat (bejelentés nélkül, az aktuális tananyagból): érdemjeggyel,
5. dolgozat (előző órán bejelentett, kisebb anyagrészből): érdemjeggyel,
6. témazáró dolgozat: a témazáró dolgozat a tananyag nagyobb, összefüggő egységének ismeretét ellenőrzi írásban, a dolgozat feladatait, értékelési szempontjait a pedagógiai program tartalmazza. Egy tanítási napon legfeljebb két - legalább egy héttel korábban bejelentett - témazáró dolgozat iratható. Értékelése: érdemjegy.
A dolgozatokat a pedagógusnak 2 héten belül kell kijavítani.

Elérhetőségeink:

Vas Megyei SZC Rázsó Imre Technikum
Cím: 9900 Körmend, Rákóczi u. 2.
Tel.: 94/594-077
e-mail:
titkarsag@razso.hu


Székhely: 9700 Szombathely, Akacs Mihály utca 8–10.

Képviseli: Rettegi Attila főigazgató

OM azonosító: 203062/007

Program

2022.június 27. hétfő
HKSzCsPSzV
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

FacebookPályázatok